Tecnologies de la Informació
per millorar el seu
empresa
Projectes
de desenvolupament
empresarial
Consultoria tecnològica
i mitjans d'informació
Som experts
en la gestió i suport
en operacions d'IT

Tecnologies d'informació  comunicació

Consultoria estratègica TIC, disseny i implantació de xarxes empresarials de telecomunicació, optimització de costos i recursos, gestió de proveïdors tecnològics.

Smart Cities & Smart Spaces

Consultoria estratègica per a ciutats, implantació de projectes, optimització de recursos, aliances empresarials, gestió de proveïdors tecnològics, estratègies de participació i de comunicació.

Ciber-seguretat i privadesa

Accions de sensibilització, conscienciació i formació per a directius i empreses.

Projectes d'avaluació i gestió del risc i  implantació de solucions

Gestió empresarial

Interim Management d'empreses tecnològiques

Couching empresarial de start ups, implantació de processos de negoci i accés al mercat de capitals

Desenvolupament corporatiu

Col·laboració en el creixement orgànic i inorgànic.

Identificació i accés a nous mercats internacionals, amb recerca de socis locals.

Processos d'innovació

Gestió integral de el procés d'innovació en l'empresa, aplicació de deduccions fiscals i protecció de la innovació.

Cursos i seminaris relacionats de gestió del coneixement i la innovació.

Contacte:
+34 607 506 568
e-mail:
info@xponent.cat

Solucions IT

SOM EXPERTS  

En tecnologies de la comunicació i informació -ICT–, gestió empresarial, gestió dels processos d'innovació i en transmissió i protecció del coneixement.

Clients:

 • Telefónica
 • Abertis Telecom
 • Green Serveis
 • Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya -CSUC-
 • Diputació de Barcelona
 • Localret
 • BSM – Barcelona School of Management, UPF – Universitat Pompeu Fabra
 • Col·legi Oficial i Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya -COEIC i AEIC-
 • Associació d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya -ACET-
 • Parc Científic i Tecnològic de Cantàbria -PCTCan-
 • Parc Científic i Tecnològic de Terrassa -Orbital 40-
 • Grup Teytel
 • Agile Contents
 • Bombes PSH
 • Urbiótica
 • Grup ADTel
 • Esm2m – Casiopea

 

Sectors:

 • Sector TIC, Tecnologies de la informació i les comunicacions
 • Administració Pública i Universitats
 • Consorci Públic-Privats
 • Indústria de base tecnològica